WO III IN DE MAAK …

feb 1, 2024

Op verzoek van de Presidenten van de  onafhankelijke republieken Donetsk en Luhansk – die Putin op 12.02.2022 bij Decreet heeft erkend –  is Rusland op 24.02.2022 een speciale militaire actie begonnen in Donbas. Volledig in regel met de internationale regels inzake oorlogsvoering die voorzien dat een natie een buurland bijstand mag verlenen indien hierom wordt verzocht. 

Andere internationale regelgeving voorziet ook uitdrukkelijk dat van zodra 1 natie de onafhankelijkheid van een land heeft erkend, die onafhankelijkheid een feit is. De republieken Donetsk en Luhansk zijn door 5 naties erkend dus hun onafhankelijkheid sinds 2022 staat niet meer ter discussie ongeacht het verzet van het Westen en Zelensky. Regels zijn regels.

Voor wie het nog niet duidelijk zou zijn : dit is nooit een oorlog geweest tussen Rusland en Oekraïne maar tussen de onafhankelijke Republieken Donetsk, Luhansk ( en Crimea ) en Oekraïne waarin Rusland bijstand verleent.

We zijn bijna 2 jaar verder en de gevechtszone situeert zich nog altijd op dezelfde plaats. 

Dat is niet omdat Oekraïne de Russen heeft kunnen terugdringen of beletten om meer land te veroveren maar omdat Rusland geen interesse heeft in de rest van Oekraïne of enig ander land. 

Putin wil enkel Donbas ( en Crimea ) vrijwaren van verdere bombardementen en onmenselijke acties die al sinds 2014 plaats vinden, uit veiligheidsoverwegingen voor Rusland de NATO en Amerikaanse militaire basissen in Oekraïne neutraliseren  en een bufferzone voorzien tussen de  NATO zone en Rusland zoals voorzien in de Minsk I en Minsk II akkoorden die het Westen in 2015 weliswaar getekend heeft maar nooit heeft gerespecteerd laat staan uitgevoerd.

Pro memorie heeft de US Oekraïne  tussen 2014 en 2022 vol gestouwd met lange afstandsraketten die Moskou op amper enkele minuten kunnen plat gooien en op heel wat plaatsen militaire basissen gebouwd. Tijdens de onderhandelingen voor de invasie heeft Putin geëist  dat NATO en de US zich zouden terug trekken en de lange afstandsraketten die aan de achterdeur van Rusland stonden te verwijderen maar dat is geweigerd.

Tussen 24.02.2022 en nu zijn er langs Oekraïnse zijde al meer dan 500.000 ” militairen ” gestorven ( in werkelijkheid burgers van heel wat nationaliteiten die ingelijfd zijn en nooit eerder een wapen hadden vast gehad ). Recentelijk heeft Zelensky geëist dat Europese legers en Europese M/V burgers aan het front zouden gaan vechten ” omdat onze vrijheid ervan afhangt “  (zie eerdere posts en de datadump in oktober 2023 ).  

Er wordt geen enkele poging ondernomen om een einde te stellen aan de oorlog die vele levens kost. Alle oproepen voor een staakt der vuren en vredesonderhandelingen worden genegeerd terwijl Rusland daar nog altijd voor open staat.

Er wordt integendeel al weken lang door Westerse hoge rang militairen een oorlog aangekondigd die verpakt wordt als “ een invasie van de Russen “ terwijl Rusland totaal geen interesse heeft in de EU en de US en Putin dit ook al meermaals heeft gezegd. 

Indien Putin dit had gewild had hij – volledig conform de internationale regels inzake oorlogsvoering – de oorlog kunnen verklaren aan het Westen die met hun miljarden financieringen en permanente aanlevering van wapens, munities, raketten en andere militaire uitrusting tot over hun oren betrokken partij zijn. Hij heeft het niet gedaan.

De huidige verklaringen van Victoria Nuland wijzen er duidelijk op dat de US de drijvende kracht is achter de oorlog in Donbas ( ttz de 2 onafhankelijke republieken Donetsken Luhansk ) en zij ook degene is die aanstuurt op een oorlog van het Westen tegen Rusland die er in feite al is sinds dag 1. 

Rusland wordt constant geprovoceerd. 

De US, NATO en de EU willen Rusland van de kaart vegen. Putin is er tot nu toe rustig onder gebleven en laat zich niet opruien door de vele provocaties,maar dat zou wel eens kunnen veranderen. Hij heeft namelijk altijd gezegd dat als Rusland aka de Russische bevolking ( ook in Donbas ) aangevallen wordt door de US of NATO hij keihard zal terug slaan.

 De “aangename verrassingen op het slagveld ” die Nuland nu aankondigt voorspellen niets goeds. Het zou wel eens kunnen dat wat Nuland sarcastisch ” aangenaam ” noemt een nucleaire aanval of een nucleaire ontploffing van de kerncentrale is die Donbas of een deel van Rusland zag weg vagen of een massieve bomaanval op Donbas en/of Rusland die veel doden zal veroorzaken. Al het andere is namelijk al geprobeerd en heeft jammerlijk gefaald.

Als dit gebeurt is het hek van de dam en zullen wij het geweten hebben. Putin zal dit niet over zijn kant laten gaan. De EU zal een slagveld worden. 

Alle factoren en signalen in acht genomen, is duidelijk dat er een oorlog tegen Rusland in de maak is. We zien hier een herhaling van alle voorafgaanden die geleid hebben tot WO II. 

Ze willen een oorlog en ze zullen een oorlog krijgen.

Deze post is niet bedoeld om jullie bang te maken maar om jullie te waarschuwen. Een verwittigd man is er twee waard. Indien u nog geen voorraden hebt ingeslagen om het gedurende langere tijd uit te zingen, is nu een goed moment om daarmee te beginnen en ook alle andere voorzorgsmaatregelen te treffen.

Deel dit bericht

Eerdere berichten