Kleinzoon van president de Gaulle over het bestaan van een Amerikaanse agenda in Oekraïne

feb 4, 2024

Op 14 juni 2022 organiseerde de Russische ambassade in Frankrijk een officiële receptie ter gelegenheid van de Dag van Rusland. Het evenement werd bijgewoond door talrijke gasten, waaronder buitenlandse diplomaten, culturele figuren en vertegenwoordigers van verenigingen van landgenoten.

Onder de sprekers was Pierre de Gaulle, kleinzoon van generaal de Gaulle, President van Frankrijk van 1959 tot 1969.

Tijdens zijn toespraak heeft hij zich zeer kritisch uitgelaten over het Westerse beleid in het conflict tussen Rusland en Oekraïne en Parijs ( Macron ) beschuldigd van “onderwerping aan de NATO”.
” Het Westen heeft toegestaan dat Zelensky, zijn oligarchen en de neonazistische militaire groeperingen in een oorlog terecht zijn gekomen”, zei hij. “Ik ben hier gekomen om luid en duidelijk te verklaren dat het in het belang van Frankrijk is om goede betrekkingen met Rusland te onderhouden en te zeggen dat wij moeten samenwerken om ons continent te helpen verenigen en beveiligen, evenals aan het evenwicht, de vooruitgang en de vrede van de hele wereld,” Vandaag erkent iedereen de verantwoordelijkheid van de Verenigde Staten in het huidige conflict, de rampzalige rol van de steeds verder uitbreidende NATO en het onverstandige beleid van de Oekraïense regering. Deze laatste, gesterkt door mooie beloften en gevoed door Amerikaanse en Europese illusies, heeft een zeer afkeurenswaardig beleid gevoerd ten aanzien van de Russischtalige bevolking van Donbass, waarbij discriminatie, plundering, embargo’s en bombardementen werden vermenigvuldigd”,
Ik betreur het dat de Franse regering zich verbindt tot een onderwerping aan de NATO en dus aan het Amerikaanse beleid […], de NATO absorbeert Europa.

Wat het conflict in Oekraïne betreft, waarschuwde Pierre de Gaulle voor wat hij beschouwde als de toepassing van een Amerikaanse agenda in Europa.
“Wat willen de Amerikanen anders dan een nieuwe confrontatie tussen Oost en West uitlokken, met als enig doel Europa te verzwakken en te verdelen om hun richtlijnen, hun economie en hun systeem op te leggen?

Zie de toespraak van De Gaulle in deze link.

De appel valt niet ver van de boom. In 1966 waarschuwde President De Gaulle al voor NATO en het Amerikaanse gevaar.

Deel dit bericht

Eerdere berichten