Op naar Wonderland #2 | “De overheid is voor ons, door ons ingesteld. Niet over ons!”

nov 3, 2023

In een boeiend gesprek tussen Max von Kreyfelt en Caroline Vonhoff, de initiatiefneemster van het platform ‘Ik, de Burger’, komt een belangrijk inzicht naar voren. Caroline benadrukt dat mensen lijken te zijn vergeten dat zij de dragers van de soevereiniteit zijn, en dat de overheid er is voor ons, omdat wij haar hebben ingesteld, en niet om over ons te heersen. Dit onderstreept het cruciale belang van burgerparticipatie en bewustzijn van de rol van de overheid in onze samenleving.

Deel dit bericht