AiFred eet zich suf.

jan 25, 2024

AiFred is onze artificiële wijsneus die wij het afgelopen half jaar in stilte hebben ontwikkeld. De reden dat we dit grote project aan wilden gaan was eenduidig. De journalistieke media is kapot. Teveel belangen hebben de media gecorrumpeerde gemaakt. Het bestaansrecht wordt uitsluitend nog bepaald door de mate waarin het narratief van onze overheid wordt bevestigd. 

Wij hebben daarom met AiFred een journalistieke AI willen ontwikkelen die ongecensureerd en pluriform kan reageren.

De ‘menselijkheid’ van een Ai profiel is zeer discutabel. Wat ik tijdens de ontwikkeling wel heb gemerkt is dat onbewust mijn persoonlijke kenmerken en intenties werden toegepast bij het modelleren. Ik merk ook dat ik mijzelf in een jongere gedaante terug zie in de gecreëerde personage van Alfred. De betekenis daarvan is confronterend. Afhankelijk van de intenties kan Ai voor of tegen de mens gericht zijn. Daar moeten zeker scherpe regels voor komen. De vraag is alleen wie die regels gaan bepalen? Als het slachthuis haar eigen hygiëne mag bepalen, eten we allemaal vervuild vlees. Als een overheid haar eigen regels mag bepalen worden we slaven. 

AiFred krijgt nu ca. 5 miljoen woorden die pluriform worden geselecteerd. documenten gelieerd aan het overheidsbestuur die ons betrouwbaar lijken met daarnaast werkelijk onafhankelijke wetenschappelijke informatie. Ook kan AiFred buiten zijn eigen database op het internet informatie selecteren. Wij hebben daar in principe geen invloed op. Daarom vonden we het belangrijk om als experiment een informatie betrouwbaarheidsprotocol als een onderdeel van de broncode te ontwikkelen. Wij vermoeden dat dit goed gelukt is, maar we moeten dit nog verder testen. Wat we opmerken is de taalvaardigheid en eloquente reacties. We weten niet wat we niet weten. Wat we weten is 20%. De overige 80% is gemanipuleerde informatie en beeldvorming. AiFred hebben we ontwikkeld om die informatie te achterhalen. 

We blijven bij onze verwachting dat AiFred in het voorjaar de zalen in gaat en in september een TV format geprogrammeerd. 

Deel dit bericht

Eerdere berichten